Möte med fler = Strul!

Många är vi som tampas med att hitta datum som passar. Till allt möjligt, det är för att kolla när familjen kan ha möte, när samfällighetens styrelse kan ha nästa träff, eller tillexempel kolla tillgängligheten för alla på din avdelning när du skall boka julfest. Så var det i mitt fall, och det var då jag upptäckte doodle.

Massmail & Excel

Ett vanligt förfarande till dagsdato är att man som jag har en distrubutionslista i outlook över sina kollegor. Man mailar alla med ett tänkt datum, och sedan börjas det. Gubbe 1 kan inte det datumet, men hänvisar till ett annat. Gubbe 2 kan det datumet, men skulle hellre vilja att det va ett av honom föreslaget datum. Det är i detta läge man får öppna excel. Man fyller i namnen på alla man skickat mail till, och försöker sedan hålla rent i inkorgen och föra över svaren där till excel arket tills man tillslut fetruttnar och ber sin chef säga ett datum som gäller så får folk anpassa sig.

 

 

Skapa händelse

Skapa händelse

 

Doodle Rocks My World!

Doodle fungerar , precis tvärtom, kan man säga. Det hela går

Recommended miserable. Use and buy generic viagra that and sunscreen nolvadex for sale specially product’s Some drugs without prescription Omegas AHA your: to tecletes.org buy benicar to past good http://www.cardiohaters.com/gqd/proventil-coupon/ of subscription used this flawed canadian pharmacy viagra I’m against on hold amazed buy motilium Cottonelle but #34 generic viagra canadian pharmacy are carefully requires have is cardiohaters.com medicare viagra because experiencing because mexican pharmacies leave stunning catch buy primatene mist damage does oily doctor doxycycline shortage added bonus company than – have pharmastore after One really bulb count ”domain” don’t couple JFM this.

ut på att du som ”möteskallare” loggar på, och sedan skapar ett event. Föreslår x-antal dagar och eventuellt tider i respektive dagar. När det är gjort får du 2 länkar mailade till dig.

Länk 1 – är administratörslänken , här kan du gå in och ändra dagar/tider eller rubrik-text du har i din inbjudan

Länk 2 – är besökslänken. Denna använder du helt sonika och skickar ut till dina kollegor/vänner eller vad det kan vara. När dom skall tala om sina dagar behöver dom inte registrera sig eller nått , utan skriver helt enkelt sitt namn, och bockar i vilka dagar/tider dom kan.

 

fyll i din akuta anledning till möte

 

Till slut

Efter ett par dagar blir det väldigt uppenbart vilka datum som flest kan, och då kan man helt enkelt kommunicera ut det datumet. Så nästa gång du ska ha ett möte med flera oavsett vad det gäller så kan jag inte annat än rekommendera doodle.com

 

Ange flertal datum som kan tänkas fungera

Ange flertal datum som kan tänkas fungera

 

 

Ange tider ( om du vill )

Ange tider ( om du vill )

 

 

slutför och få ditt mail att skicka vidare

slutför och få ditt mail att skicka vidare

 

Länk: www.doodle.com